Do pobrania

Dokumenty PROINBUD

Umowa o wykonanie audytu energetycznego / remontowego
Arkusz danych do audytu termomodernizacyjnego
Arkusz danych do audytu termomodernizacyjnego (wersja Excel)
Arkusz danych do audytu remontowego
Arkusz danych do audytu remontowego (wersja Excel)

Dokumenty bankowe

Formularz wniosku do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej / remontowej
Formularz wniosku do BGK o przyznanie premii termomodernizacyjnej / remontowej (wersja Excel)
Kalkulator wysokości premii remontowej oraz wskaźnika kosztu przedsięwzięcia

Prosimy pamietać, iż wyosokość wskaźnika kosztu przedsięwzięcia zmienia się kwartalnie na podstawie okresowych komunikatów GUS, dlatego polecamy za każdym razem ściągnąć aktualną wersję arkusza kalkulacyjnego.

Akty prawne

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Rozporządzenie MI z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Rozporządzenie MI z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz szczegółowych warunków, jakie powinny spełniać podmioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego może zlecać wykonanie weryfikacji audytów
Ustawa – Prawo budowlane
Rozporządzenie MI z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie MT, B i GM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Skontaktuj się z nami