O nas

PROINBUD jest firmą pomagającą właścicielom i zarządcom nieruchomości w planowaniu i realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu technicznego i energetycznego budynków oraz pozyskania dofinansowania na te realizacje.

Problematyką poszanowania energii zajmujemy się zawodowo od 1999 roku, kiedy weszła w życie Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych – pierwszy państwowy program finansowego wspierania przedsięwzięć budowlanych, które prowadziły do modernizacji budynków i generowanie oszczędności energii cieplnej.

Nasze doświadczenia to ponad 3000 wykonanych audytów energetycznych i remontowych, innych analiz energetycznych oraz badań termowizyjnych. Organizujemy szkolenia dla zarządców nieruchomości spełniające wymagania obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości, a także uczestniczymy w wielu innych branżowych inicjatywach o charakterze edukacyjnym.

Aktywnie uczestniczymy w życiu wiodących organizacji zrzeszających audytorów, firmy i inne instytucje zajmujące się problematyką poszanowania energii, m.in. Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE-POLSKA.

Zapraszam do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

mgr. inż. Tomasz Wróbel
Skontaktuj się z nami