Oferta

 • Jak można oszczędzać energię i pieniądze na eksploatacji budynków, a przy okazji poprawić ich stan techniczny i wizualny ?
 • Co należy zrobić, aby móc skorzystać z dotacji i innych preferencyjnych mechanizmów finansowych ?
 • Skąd mam wiedzieć co tak naprawdę jest najpilniejsze do wykonania, a co najbardziej efektywne ?

Jeżeli zadajesz sobie takie pytania i, co ważniejsze, szukasz na nie odpowiedzi, to znaczy że znalazłeś się we właściwym miejscu. PROINBUD specjalizuje się w rozpoznaniu potrzeb, przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz pomocy w realizacji działań, które mają pomóc osiągnąć korzyści w postaci:

 • Oszczędności energii i pieniędzy
 • Poprawy stanu technicznego budynków
 • Zadowolenia lokatorów i użytkowników z przebywania w zadbanym obiekcie
 • Ochrony środowiska naturalnego dzięki optymalizacji zapotrzebowania na energię

Audyty energetyczne i remontowe Świadectwa energetyczne Badania termowizyjne Inne usługi energetyczne i finansowe

Czego możesz od nas oczekiwać ?

 • Przeprowadzamy kompleksową analizę stanu istniejącego budynków pod kątem stanu technicznego, energochłonności i możliwości ubiegania się o różne środki pomocowe
 • Wykonujemy audyty energetyczne i audyty remontowe budynków niezbędne do uzyskania dofinansowania termomodernizacji z budżetu państwa w oparciu o Ustawę z dn. 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. W ramach tego programu można uzyskać wsparcie budżetowe do 20% zaciągniętego na jego realizację kredytu
 • Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz wyliczenia wskaźnika EP na potrzeby projektowe. Świadectwa energetyczne (tzw. certyfikaty) są dokumentami niezbędnymi dla nowopowstałych budynków oraz istniejących budynków i lokali będących przedmiotem sprzedaży lub wynajmu
 • Wykonujemy badania termowizyjne pozwalające ocenić faktyczny stan przegród i instalacji w budynkach w zakresie izolacyjności termicznej oraz występowania różnego rodzaju mostków termicznych.
 • Wykonujemy inne opracowania i analizy w zakresie efektywności energetycznej oraz pośredniczymy w uzyskaniu możliwych źródeł finansowania i dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do racjonalizacji zużycia energii, a co za tym idzie oszczędności eksploatacyjnych
 • Przeprowadzamy szkolenia w zakresie efektywności energetycznej i racjonalizacji zużycia energii w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych.
Skontaktuj się z nami